Het Kamper klokkenluidersgilde

Sinds 2011 hangen in de toren van de “Boven- of St Nicolaaskerk” in Kampen negen klokken. Zeven daarvan kunnen met de hand geluid worden.
Door kenners wordt beweerd dat dit “negengelui” tot de fraaiste en meest welluidende van Nederland gerekend mag worden.

Na een aantal proefluidingen met de hand vond torenwachter Hette Meijering het dan ook tijd worden om een officieel klokkenluidersgilde op te richten. Dat gebeurde op 24 maart 2014 met de inschrijving van de Stichting Kamper Klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’.

Op 24 december 2020 heeft het gilde voor het eerst ook de drie klokken van de Buitenkerk handmatig geluid. Daarvóór werd dat electrisch gedaan.

Door een gilde met vaste vrijwillige luiders in het leven te roepen kan het regelmatig en geregeld luiden van de klokken verzekerd worden, dit in navolging van steden als Utrecht, Groningen, Brielle, etc. etc.

Momenteel telt het gilde dertien luiders, van wie er vier luidmeester zijn. Verder zijn er zes aspirant-luiders en vier bestuursleden.

Het moet traditie worden dat de klokken van de Boven- en Buitenkerk geluid worden op Nationale Feestdagen, Koningsdag, Christelijke feestdagen, stedelijke feesten en andere bijzondere momenten.

Excursie bij de klokken voor belangstellende bezoekers (vrijwilligers van de Grote- of St. Michaëlskerk uit Zwolle)