Archief Buitenkerk 2022 | luidschema's, foto's en video's

Luidingen

De galerij is niet gevonden!

Gebeurtenissen op datum

11 november | Benoeming beschermheer

Het bestuur van het gilde heeft onlangs een beschermheer gevonden in de persoon van de heer Bert Endedijk. Op 11 november, de feestdag van St. Maarten, is hij officieel benoemd.
De heer Endedijk was  jarenlang directeur van uitgeverij KOK. Bovendien bekleedde hij tal van voorzitterschappen zoals van de Industriële Club Kampen  en van de Algemene kerkenraad tijdens het fusieproces van de Protestantse Gemeente Kampen.
Ook nu nog bekleedt hij functies op diverse terreinen, zoals voorzitter van de Van Gelderstichting die belangrijke kerkelijke projecten steunt, waaronder het beheer van de voormalige Burgwalkerk, nu ‘De Burgwal’, huis van muziek en verdieping. 
Verder stond de heer Endedijk niet alleen aan de wieg van het grote klokkenproject in de Bovenkerk, maar is daar ook sponsor van geweest.

29 oktober | Luidexamen

Sinds 29 oktober heeft het gilde er twee gecertificeerde luiders bij: Gerda Bout en Patrick Broekema.
Ze hebben de examinator, Bert Dijkink, laten zien hoe je de grootste klok van de Buitenkerk, de Maria, op deskundige manier luidt.
De luidmeester, Angelique, liet hen tijdens het luiden van de Gerardus en de Twaalf Apostelen ook van klok wisselen. Een vaardigheid die van pas komt als je een luidende klok ineens moet overnemen.
Uiteraard werd ook de kennis getest: wat is het verschil tussen luiden met een vallende en met een vliegende klepel? En wat zijn de slagtonen van de drie klokken?
Uitreiking van de certificaten vond plaats in de Stomme van Campen, op een mooie plek: aan de stamtafel.
Zaterdag namen we ook afscheid van Ab Vos. Hij was klokkenluider van het eerste uur: sinds 2014 kennen we hem als enthousiast en toegewijd lid van het gilde.

1 juli 2022 | Onthulling plaquette Geert van Wou

Op vrijdag 1 juli heeft Nieke Jansen, de wethouder van kunst en cultuur van Kampen, de plaquette over Geert van Wou opnieuw onthuld. Dat gebeurde nadat de gedenkplaat grondig was gerestaureerd door Sven de Lang. De plaquette is te vinden achter het koor van de Bovenkerk.

De tekst luidt: “Geert van Wou, wereldberoemd klokgieter, bekend als Gerhardus de Wou de Campis werd 23 december MDXXVII hier begraven.”
Op welke plek in de kerk van Wou precies is begraven, is overigens niet bekend.

26 februari 2022 | Bevordering van Angelique Walsweer tot luidmeester in Kampen

Op zaterdag 26 februari kreeg Angelique Walsweer het certificaat luidmeester uitgereikt. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke luidmeester van Kampen. Direct daarna leidde ze de zaterdagmiddagluiding.

Patrick en Dieke hadden het gilde uitgenodigd om de gebeurtenis te vieren in het prachtige historische pand dat zij bewonen.