Contact

Bestuur

Voorzitter: Hette Meijering

Penningmeester: Alex Dalsem

Secretaris: Bert Dijkink

Webmaster: Dominique de Vries

Het gilde is te bereiken door een mail te sturen naar de secretaris: secretaris@klokkenluidersgildekampen.nl

Voor een bericht aan de webmaster: webmaster@klokkenluidersgildekampen.nl

De stichting Kamper Klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ is geregistreerd bij de KvK onder nummer 60330821.

Ons bankrekeningnummer is: NL 37 RABO 0169 1925 12  tnv: Stichting Kamper Klokkenluidersgilde “Geert van Wou”