Contact

Bestuur

Voorzitter: Hette Meijering

Penningmeester: Alex Dalsem

Secretaris: Ronald Goosen

Webmaster: Dominique de Vries

Beschermheer van het Kamper Klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’

De heer Bert Endedijk

Bereikbaarheid

Het gilde is te bereiken door een mail te sturen naar de secretaris
Voor een bericht aan de webmaster: webmaster@klokkenluidersgildekampen.nl

De Stichting Kamper Klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ is geregistreerd bij de KvK onder nummer 60330821.

Ons bankrekeningnummer is: NL 37 RABO 0169 1925 12  tnv: Stichting Kamper Klokkenluidersgilde “Geert van Wou”