De Bovenkerk

De Sint Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen

Oorspronkelijk werd de Sint-Nicolaas of Bovenkerk in de 13e eeuw als Romaanse kerk gebouwd. Vanwege de groei en rijkdom van Kampen heeft de stadsmagistraat in het midden van de 14e eeuw de fameuze bouwmeester Rutger van Keulen aangetrokken om de kerk uit te breiden. Van Keulen heeft zijn taak groots opgevat. Onder zijn leiding ontstond een Gotische kerk van kathedrale afmetingen die rond 1500 haar voltooiing vond.

In het midden van de 16e eeuw werd besloten ook de toren aan te passen aan de gotische afmetingen van de kerk, door er een vierde verdieping op te bouwen. Nadien begon de toren – die feitelijk los van de kerk staat – westwaarts te hellen. Toen rond 1600 de toren verontrustend scheef stond (wel 3 m.) werd besloten alle klokken, als vermoedelijke boosdoeners, uit de Boventoren te takelen. In de eerste helft van de 17e eeuw werden allerlei campagnes ondernomen om de Boventoren door middel van zware steunberen te stutten en door fundamentele ondersteuning verdere verzakking tegen te gaan. Het zou tot 1680 duren dat de toren werd rechtgezet door meester Jan de Jonge uit Amsterdam.
Bron: Meyering, H. (2011) Klokkenbrochure; Uitgave Genootschap 'de Heeren van Campen'

Aanvullende informatie

  1. Website over de Bovenkerk: debovenkerk.nl
  2. Website over de Bovenkerk: reliwiki.nl