De klokken van Geert van Wou

Martinus

Deze klok werd in 1482 gegoten. Gewicht 1800 kg, diameter 1478 mm, slagtoon des1.

In de Middeleeuwen werd Martinus graag vernoemd als zorgzame heilige.
Bisschop Martinus van Tours († 397) bekeerde zich als Romeins centurio tot
het christelijk geloof. Van hem is bekend dat hij zijn mantel in tweeën sneed
om deze met een arme te delen. Van Wou beeldt hem aan voor- en achterzijde van de klok, af als bisschop, terwijl hij een hongerige een stuk brood geeft.

Zoals op de derde foto zichtbaar is, is de rand van de klok enigszins beschadigd.

Op de vierde foto is te zien hoe de beide van Wou klokken op de luidzolder geplaatst zijn. 

Petrus en Paulus

Deze klok werd in 1482 gegoten. Gewicht 1100 kg, diameter 1192 mm, slagtoon f1.

Deze klok is vernoemd naar de beide apostelen van wie we op 29 juni de sterfdag gedenken. Van Wou heeft geen afbeelding van hen op de klok aangebracht. Paulus is de zendingsapostel geworden die het evangelie naar
Europa bracht. In de Rooms-katholieke kerk wordt Petrus als eerste paus gezien. Beiden zijn als martelaar door de Romeinse keizer Nero rond 65 na Christus om het leven gebracht.