Nieuws

13 april 2024 | Luidexamen

Op zaterdag 13 april 2024 zijn Ank, Marita en Jaap geslaagd voor het luidexamen. Als gecertificeerd luider zijn ze nu bevoegd en bekwaam om zelfstandig luidingen uit voeren.
In de toren van de Buitenkerk trad Bert Dijkink van het gilde uit Zwolle, op als examinator .
De kandidaten lieten zien kennis te hebben van de drie klokken die de toren rijk is: de Maria, de 12 apostelen en de Gerardus. Zij toonden aan het opluiden, luiden en laten uitluiden van de klokken op een veilige en technisch juiste manier te beheersen.
De voorzitter van het gilde, Hette Meijering, was luidmeester en voerde daarmee de regie over de luidingen.

30 september 2023 | Afscheid Bert Dijkink als secretaris van het gilde

Afgelopen zaterdag was het gilde bijeen in de Stomme van Kampen om Bert Dijkink te bedanken voor zijn werk als secretaris. Bert heeft besloten deze bestuursfunctie neer te leggen en zich de komende tijd te beperken tot de activiteiten van het Zwols klokkenluidersgilde waar hij sinds de oprichting voorzitter van is.

Hette Meijering blikte terug op jaren van enthousiaste inzet voor het gilde. Als cadeau overhandigde hij het boek met de veelzeggende titel: ‘Wij waren supermannen’.

Kampen helemaal loslaten is Bert overigens nog niet van plan: hij blijft lid en heeft zich graag op de lijst van reserve-luiders laten zetten.

11 november 2022 | Benoeming beschermheer

Het bestuur van het gilde heeft onlangs een beschermheer gevonden in de persoon van de heer Bert Endedijk. Op 11 november, de feestdag van St. Maarten, is hij officieel benoemd.
De heer Endedijk was  jarenlang directeur van uitgeverij KOK. Bovendien bekleedde hij tal van voorzitterschappen zoals van de Industriële Club Kampen  en van de Algemene kerkenraad tijdens het fusieproces van de Protestantse Gemeente Kampen.
Ook nu nog bekleedt hij functies op diverse terreinen, zoals voorzitter van de Van Gelderstichting die belangrijke kerkelijke projecten steunt, waaronder het beheer van de voormalige Burgwalkerk, nu ‘De Burgwal’, huis van muziek en verdieping. 
Verder stond de heer Endedijk niet alleen aan de wieg van het grote klokkenproject in de Bovenkerk, maar is daar ook sponsor van geweest.

29 oktober 2022 | Luidexamen

Sinds 29 oktober heeft het gilde er twee gecertificeerde luiders bij: Gerda Bout en Patrick Broekema.
Ze hebben de examinator, Bert Dijkink, laten zien hoe je de grootste klok van de Buitenkerk, de Maria, op deskundige manier luidt.
De luidmeester, Angelique, liet hen tijdens het luiden van de Gerardus en de Twaalf Apostelen ook van klok wisselen. Een vaardigheid die van pas komt als je een luidende klok ineens moet overnemen.
Uiteraard werd ook de kennis getest: wat is het verschil tussen luiden met een vallende en met een vliegende klepel? En wat zijn de slagtonen van de drie klokken?
Uitreiking van de certificaten vond plaats in de Stomme van Campen, op een mooie plek: aan de stamtafel.
Zaterdag namen we ook afscheid van Ab Vos. Hij was klokkenluider van het eerste uur: sinds 2014 kennen we hem als enthousiast en toegewijd lid van het gilde.

1 juli 2022 | Onthulling plaquette Geert van Wou

Op vrijdag 1 juli heeft Nieke Jansen, de wethouder van kunst en cultuur van Kampen, de plaquette over Geert van Wou opnieuw onthuld. Dat gebeurde nadat de gedenkplaat grondig was gerestaureerd door Sven de Lang. De plaquette is te vinden achter het koor van de Bovenkerk.

De tekst luidt: “Geert van Wou, wereldberoemd klokgieter, bekend als Gerhardus de Wou de Campis werd 23 december MDXXVII hier begraven.”
Op welke plek in de kerk van Wou precies is begraven, is overigens niet bekend.

26 februari 2022 | Bevordering van Angelique Walsweer tot luidmeester in Kampen

Op zaterdag 26 februari kreeg Angelique Walsweer het certificaat luidmeester uitgereikt. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke luidmeester van Kampen. Direct daarna leidde ze de zaterdagmiddagluiding.

Patrick en Dieke hadden het gilde uitgenodigd om de gebeurtenis te vieren in het prachtige historische pand dat zij bewonen.

21 december 2021 | nieuwe website Erfgoedplatform Overijssel

Het Kamper Klokkenluidersgilde Geert van Wou staat als erfgoedorganisatie in het contactenbestand van Erfgoedplatform Overijssel. Het platform is opgericht om erfgoedinstellingen in Overijssel te ondersteunen. Dat gebeurt onder andere door een kennisbank te delen, relevante cursussen aan te bieden en erfgoedinstellingen aan elkaar te verbinden. Maar: dat kan alleen succesvol worden als veel vrijwilligers de weg naar het platform weten te vinden.

Op het platform vind je informatie over alles waar je als vrijwilliger tegenaan loopt: nieuwe vrijwilligers aantrekken, ingewikkelde wetgeving, het gebruik van sociale media, en ga zo maar door.

Je kunt lid worden van de besloten Facebookgroep van Erfgoedplatform Overijssel. Daar kun je vragen stellen en in contact komen met andere vrijwilligers. Klik hier om lid te worden: https://www.facebook.com/groups/1184908195366777

Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Die krijg je dan af en toe in je mailbox. Hier staan de laatste nieuwtjes in en welke (grotendeels gratis) cursussen worden aangeboden. Dat kan via deze link: https://www.erfgoedplatformoverijssel.nl/nieuwsbrief/

Als je iets met ons wilt delen, mag dat ook altijd. Je kan ons bereiken door te mailen naar info@erfgoedplatformoverijssel.nl

13 november 2021 | halfjaarlijkse bijeenkomst van het gilde in de 'stomme van Campen'

Voor het eerst in lange tijd kwam het gilde weer bijeen voor de halfjaarlijkse ‘nazit’. Even bijpraten na de zaterdagmiddagluiding. Vertellen wie het gilde verlaten hebben en wie we als nieuw lid verwelkomen. Hoe mooi het is de klokken van de Buitenkerk te luiden en hoe jammer dat die van de Bovenkerk voorlopig stil moeten blijven.
Deze keer werd ook bekend gemaakt dat het gilde via de Rabo Clubsupport een mooie gift als steun gekregen heeft.

Nieuwe klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal

Op 12 september 2021 arriveert een nieuwe (luid)klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.
De klok wordt op 19 september door Kardinaal Eijk gezegend.
Later wordt zij in de toren gehangen om dienst te doen als luidklok en als onderdeel van de beiaard.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.uitinoldenzaal.nl

Plechelmusklok (bron www.uitinoldenzaal.nl)

17 februari 2021 | aswoensdag

Op woensdagavond 17 februari zal er door de Buitenkerk worden geluid ter gelegenheid van Aswoensdag. Die dag geldt in de katholieke traditie als een dag van boetedoening voor de zonden. Tevens is het de opmaat naar de 40 dagentijd: de voorbereidingstijd voor de gelovigen op het lijden van Christus met als ultiem dieptepunt Zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Deze periode wordt gekenmerkt door vasten, soberheid en bezinning.
Het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ zal slechts de Mariaklok luiden daar zij de diepste toon heeft. De luiding begint om 19:00 uur.

Het gieten van een klok voor de kathedraal in Groningen

De St Jozef-kathedraal in Groningen heeft twee nieuwe klokken gekregen. De gulle gever is Rieks Kroon. De klokken zijn op 14(?) januari en 28 februari 2020 gegoten door Simon Laudy, klokkengieter uit Finsterwolde.

De klokken wegen 1400 en 700 kilo en hebben een diameter van 1350 en 1030 mm. Ze dragen de doopnamen van Kroons kinderen, te weten Petrus Josephus Hendrikus en Anna Maria Theresia. Met de gift telt de dronkemanstoren – zo luidt de bijnaam van de toren – zes klokken waardoor op hoogtijdagen met gemak het Gloria of het Te Deum geluid kan worden.
Meer informatie is te vinden in het Dagblad van het Noorden en op de site van het Zwols Klokkenluidersgilde