Nieuws

Nieuwe klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal

Op 12 september arriveert een nieuwe (luid)klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.
De klok wordt op 19 september door Kardinaal Eijk gezegend.
Later wordt zij in de toren gehangen om dienst te doen als luidklok en als onderdeel van de beiaard.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.uitinoldenzaal.nl

Plechelmusklok (bron www.uitinoldenzaal.nl)

Vanaf 20 maart | luiden van de klokken van de Buitenkerk

Vanaf 20 maart zullen de klokken van de Buitenkerk weer regelmatig met de hand geluid worden op feest- en gedenkdagen. Op de pagina ‘Agenda’ van deze site vindt u de precieze dagen en tijdstippen. Ook staat daar aangegeven welke klokken te horen zullen zijn. 

17 februari | aswoensdag

Op woensdagavond 17 februari zal er door de Buitenkerk worden geluid ter gelegenheid van Aswoensdag. Die dag geldt in de katholieke traditie als een dag van boetedoening voor de zonden. Tevens is het de opmaat naar de 40 dagentijd: de voorbereidingstijd voor de gelovigen op het lijden van Christus met als ultiem dieptepunt Zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Deze periode wordt gekenmerkt door vasten, soberheid en bezinning.
Het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ zal slechts de Mariaklok luiden daar zij de diepste toon heeft. De luiding begint om 19:00 uur.

31 december | Geen knallen, maar klokken bij de overgang naar 2021

24 december | De klokken van de Buitenkerk worden weer handmatig geluid

Op Kerstavond 2020 om 15:30 uur was het zover. Na een korte inleiding door Hette Meijering werden de klokken van de Buitenkerk voor het eerst in 40 jaar weer handmatig geluid. Een opname van de luiding is te vinden in het archief

Op 16 december 2020 zijn de klokken van de Buitenkerk geschikt gemaakt voor het handmatig luiden. De video laat de proefluiding zien.

Het gieten van een klok voor de kathedraal in Groningen

De St Jozef-kathedraal in Groningen heeft twee nieuwe klokken gekregen. De gulle gever is Rieks Kroon. De klokken zijn op 14(?) januari en 28 februari 2020 gegoten door Simon Laudy, klokkengieter uit Finsterwolde.

De klokken wegen 1400 en 700 kilo en hebben een diameter van 1350 en 1030 mm. Ze dragen de doopnamen van Kroons kinderen, te weten Petrus Josephus Hendrikus en Anna Maria Theresia. Met de gift telt de dronkemanstoren – zo luidt de bijnaam van de toren – zes klokken waardoor op hoogtijdagen met gemak het Gloria of het Te Deum geluid kan worden.
Meer informatie is te vinden in het Dagblad van het Noorden en op de site van het Zwols Klokkenluidersgilde