Nieuws

26 februari 2022 | Bevordering van Angelique Walsweer tot luidmeester in Kampen

Op zaterdag 26 februari kreeg Angelique Walsweer het certificaat luidmeester uitgereikt. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke luidmeester van Kampen. Direct daarna leidde ze de zaterdagmiddagluiding.

Patrick en Dieke hadden het gilde uitgenodigd om de gebeurtenis te vieren in het prachtige historische pand dat zij bewonen.

21 december | nieuwe website Erfgoedplatform Overijssel

Het Kamper Klokkenluidersgilde Geert van Wou staat als erfgoedorganisatie in het contactenbestand van Erfgoedplatform Overijssel. Het platform is opgericht om erfgoedinstellingen in Overijssel te ondersteunen. Dat gebeurt onder andere door een kennisbank te delen, relevante cursussen aan te bieden en erfgoedinstellingen aan elkaar te verbinden. Maar: dat kan alleen succesvol worden als veel vrijwilligers de weg naar het platform weten te vinden.

Op het platform vind je informatie over alles waar je als vrijwilliger tegenaan loopt: nieuwe vrijwilligers aantrekken, ingewikkelde wetgeving, het gebruik van sociale media, en ga zo maar door.

Je kunt lid worden van de besloten Facebookgroep van Erfgoedplatform Overijssel. Daar kun je vragen stellen en in contact komen met andere vrijwilligers. Klik hier om lid te worden: https://www.facebook.com/groups/1184908195366777

Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Die krijg je dan af en toe in je mailbox. Hier staan de laatste nieuwtjes in en welke (grotendeels gratis) cursussen worden aangeboden. Dat kan via deze link: https://www.erfgoedplatformoverijssel.nl/nieuwsbrief/

Als je iets met ons wilt delen, mag dat ook altijd. Je kan ons bereiken door te mailen naar info@erfgoedplatformoverijssel.nl

13 november | halfjaarlijkse bijeenkomst van het gilde in de 'stomme van Campen'

Voor het eerst in lange tijd kwam het gilde weer bijeen voor de halfjaarlijkse ‘nazit’. Even bijpraten na de zaterdagmiddagluiding. Vertellen wie het gilde verlaten hebben en wie we als nieuw lid verwelkomen. Hoe mooi het is de klokken van de Buitenkerk te luiden en hoe jammer dat die van de Bovenkerk voorlopig stil moeten blijven.
Deze keer werd ook bekend gemaakt dat het gilde via de Rabo Clubsupport een mooie gift als steun gekregen heeft.

Nieuwe klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal

Op 12 september arriveert een nieuwe (luid)klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.
De klok wordt op 19 september door Kardinaal Eijk gezegend.
Later wordt zij in de toren gehangen om dienst te doen als luidklok en als onderdeel van de beiaard.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.uitinoldenzaal.nl

Plechelmusklok (bron www.uitinoldenzaal.nl)

Vanaf 20 maart | luiden van de klokken van de Buitenkerk

Vanaf 20 maart zullen de klokken van de Buitenkerk weer regelmatig met de hand geluid worden op feest- en gedenkdagen. Op de pagina ‘Agenda’ van deze site vindt u de precieze dagen en tijdstippen. Ook staat daar aangegeven welke klokken te horen zullen zijn. 

17 februari | aswoensdag

Op woensdagavond 17 februari zal er door de Buitenkerk worden geluid ter gelegenheid van Aswoensdag. Die dag geldt in de katholieke traditie als een dag van boetedoening voor de zonden. Tevens is het de opmaat naar de 40 dagentijd: de voorbereidingstijd voor de gelovigen op het lijden van Christus met als ultiem dieptepunt Zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Deze periode wordt gekenmerkt door vasten, soberheid en bezinning.
Het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ zal slechts de Mariaklok luiden daar zij de diepste toon heeft. De luiding begint om 19:00 uur.

31 december | Geen knallen, maar klokken bij de overgang naar 2021

24 december | De klokken van de Buitenkerk worden weer handmatig geluid

Op Kerstavond 2020 om 15:30 uur was het zover. Na een korte inleiding door Hette Meijering werden de klokken van de Buitenkerk voor het eerst in 40 jaar weer handmatig geluid. Een opname van de luiding is te vinden in het archief

Op 16 december 2020 zijn de klokken van de Buitenkerk geschikt gemaakt voor het handmatig luiden. De video laat de proefluiding zien.

Het gieten van een klok voor de kathedraal in Groningen

De St Jozef-kathedraal in Groningen heeft twee nieuwe klokken gekregen. De gulle gever is Rieks Kroon. De klokken zijn op 14(?) januari en 28 februari 2020 gegoten door Simon Laudy, klokkengieter uit Finsterwolde.

De klokken wegen 1400 en 700 kilo en hebben een diameter van 1350 en 1030 mm. Ze dragen de doopnamen van Kroons kinderen, te weten Petrus Josephus Hendrikus en Anna Maria Theresia. Met de gift telt de dronkemanstoren – zo luidt de bijnaam van de toren – zes klokken waardoor op hoogtijdagen met gemak het Gloria of het Te Deum geluid kan worden.
Meer informatie is te vinden in het Dagblad van het Noorden en op de site van het Zwols Klokkenluidersgilde